Finans

“Saxo Bank” 2016-cı il üzrə maliyyə hesabatını dərc edib

.“Saxo Bank Group” 2016-cı ilin yekunlarına dair nəticələrini dərc edib. Hesabat dövrü ərzində qrupun əməliyyat gəlirləri 2,9 mlrd. Danimarka kronu (390 mln. avro) təşkil edib ki, 2015-ci ildə bu göstərici 2,1 mlrd.krona (284 mln. avro) bərabər olub. 2016-cı ilin sonunda müştəri depozitlərinin təminat həcmi təqribən 15 mlrd. kron(2 mlrd. avro) artaraq 92,3 mlrd. krona (12,4 mlrd. avro) çatıb və bununla da bank yeni rekord göstəriciyə nail olub.Əgər 2015-ci ildə bankın xalis zərəri 645 mln. krona (86,6 mln. avro) bərabər olubsa, 2016-cı ildə xalis mənfəət 302 mln. kron (40,5 mln. avro) təşkil edib.

Bankınmöhkəmkapitalbazası ilə yanaşı birincisəviyyəlikapital əmsalı(Tier 1) və kapitalın ümumi əmsalı müvafiqolaraq 14,9% və 17,1%, kapitalın ümumi əmsalı isə 19,5% təşkiledib. Birinci səviyyəli ümumi kapital isə 1 mlrd. krona(134 mln. avro) çatıb ki, bu da risk altına düşmüş vəsaitlərin 6,4%-nə bərabərdir.

“SaxoBankGroup” 2017-ciilinmaliyyə nəticələrinə təsiredə biləcəkheç birkredithadisəsiilə bağlı məlumata malik deyil.

2016-cı ilin əsas göstəriciləri (2015-ci ilin göstəriciləri mötərizədə göstərilib)

Əməliyyat gəlirləri: 2,9 mlrd. kron – 390 mln. avro (2,1 mlrd. kron – 284 mln. avro) EBITDA: (mənfəət) 845 mln. kron – 113 mln. avro (109,4 mln. kron – 14,7 mln. avro (zərər))

Korrektə edilmiş EBITDA: 954,5 mln. kron– 528 mln. avro (864,7 mln. kron – 116 mln. avro)

Xalis mənfəət: 302,4 mln. kron – 40,6 mln. avro (645 mln. kron – 86,6 mln. avro (zərər))

Müştəri depozitlərinin təminatı: 92,3 mlrd. kron – 12,4 mlrd. avro (77,6 mlrd. kron – 10,4 mlrd. avro)

Ümumi kapital: 4,2 mlrd. kron – 564 mln avro (3,9 mlrd. kron – 524 mln. avro)

2016-cı ildə şirkətkomplekslitəklifininkişafınadaimiinvestisiyayatıraraqmənfəətliartımvə müştəribazasınıngenişlənməsinəyönəlmişdi.

2016-cı ildə önəmlisiyasihadisələrbaş verdi: iyunun 23-də Böyük Britaniyanın Avropaİttifaqından çıxması üzrə referendum vənoyabrın 8-də ABŞ-da prezidentseçkilərikeçirildi. Seçkilərdən bir gün sonra, noyabrın 9-da müştəri sövdələşmələrinin ümumi sayı 490 minə çatdı ki, bu, “Saxo Bank” üçün ticarət aktivliyində yeni rekorddur.

Bundan başqa, 2016-cı ildə bankxərclərinazaldılması siyasətinidavam etdirib, lakin buna baxmayaraq “Saxo Bank” müştərilərə xidmətinkeyfiyyətininvə effektivliyinartırılması sahələrində xərcləriartırıb. İşçi heyəti və administrativ xərclərin həcmi 2,1 mlrd. kron (284 mln. avro) təşkil edib ki, bu da 2015-ci ilin göstəricisindən 9% azdır. Bu nəticə marketinq, sponsorluq və məhkəmə xərclərinin azaldılması sayəsində əldə olunub.

“2016-cı ilinyekunnəticələrindənməmnunuq: onlarticarətinvə investisiyalarındemokratizasiyası və müştərilərə dünyakapitalbazarlarına çıxış imkanı yaratmaqistəyimizi əksetdirir.Biznesimizi 2017-ci ildə də inkişaf etdirmək niyyətindəyik. Texnologiya və yeni məhsullara yatırdığımız investisiyalar hazırkı təklifləri tamamlayır və bazarın yeni seqmentlərini mənimsəməyə imkan yaradır. Bu, əsasən istiqraz bazarında tamamilə rəqəmsal həll ilə yanaşı dünya maliyyə bazarlarında müstəqil iştirak etmək istəyən müştərilərə yönəlmiş rəqəmsal və avtomatlaşdırılmış investisiya servisi “SaxoSelect”də aiddir”, – deyə “Saxo Bank”ın həmtəsisçisi və baş direktoru Kim Furne qeyd edib.

“Kredit çiyinini istifadə edən müştərilərin müdafiəsini artırmaq üçün bir sıra tənzimləyicilər məsləhətlər dərc edib. İdarə orqanlarının tələblərini xeyli aspektdə qabaqladıq və artan kredit çiyini oxu üzrə rəqabət aparmamaq qərarına gəldik. Təklif olunan dəyişiklərin bəziləri ona gətirəcək ki, müştərilərin ehtiyaclarına əsaslanaraq şirkətlər daha çox diqqət xidmət, platforma və məhsulxətlərinə ayıracaq. Biz bu dəyişikləri pozitiv qarşılayırıq və hesab edirik ki, bütün “Saxo Bank” müştəriləri ondan yararlana biləcək”.

Ətraflı hesabat: https://www.home.saxo/about-us/investor-relations.

Frame.az

 

Leave a Reply

error: Mətndən istifadə etmək qadağandır!